Skale postaw wobec homoseksualizmu

Skale postaw wobec homoseksualizmu. Podręcznik

Autorzy: Andrzej Margasiński
Recenzenci: Mieczysław Radochoński, Radosław Rogoza
Sposób cytowania:

Margasiński, A. (2019). Skale postaw wobec homoseksualizmu. Podręcznik. Warszawa: Liberi Libri.


Andrzej Margasiński – psycholog, nauczyciel akademicki, terapeuta i trener. Absolwent psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktoryzował się w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Pracuje w Częstochowie, w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza, gdzie w latach 2003 ̶ 2008 pełnił obowiązki dziekana Wydziału Pedagogicznego. Prowadzi szkolenia z zakresu komunikacji, asertywności, negocjacji, mediacji. Naukowo zajmuje się uzależnieniami, głównie problematyką systemów rodzinnych z chorobą alkoholową, diagnozą psychometryczną członków rodzin, zagadnieniami psychopatologii i psychoprofilaktyki, w ostatnich latach także zagadnieniami postaw wobec homoseksualizmu i tematyką koncepcji genderowych.  Współpracuje z ośrodkami naukowymi w USA, Niemczech i na Ukrainie. Ważniejsze publikacje to: Skale Oceny Rodziny (SOR). Polska adaptacja FACES IV  ̶  Flexibility and Cohesion Evaluation Scales Davida H. Olsona. Podręcznik (2009); Rodzina alkoholowa z uzależnionym w leczeniu (2010); Model Kołowy i FACES jako narzędzie badania rodziny. Historia, rozwój i zastosowanie (2011); Kwestionariusz Ról Rodzinnych. Podręcznik (2018).   Redaktor bądź współredaktor naukowy tomów zbiorowych: Psychopatologia i psychoprofilaktyka. Przejawy narkomanii, alkoholizmu, przemocy, zaburzeń psychicznych w rodzinie i szkole oraz możliwości im przeciwdziałania (2000); Sekty. Uwarunkowania i niebezpieczeństwa w III RP (2001); Etyka – Psychologia – Psychoterapia (2004); Konflikty i mediacje we współczesnej rzeczywistości społecznej (2007); Family in the Systems-Centered Perspective. Theory and Research (2015); autor kilkudziesięciu artykułów naukowych.