Standardy Ja

Standardy Ja. Hierarchiczny model samowiedzy

Autorzy: Wacław Bąk
Recenzenci: Alina Kolańczyk, Bogdan Wojciszke
Sposób cytowania:

Bąk, W. (2017). Standardy Ja. Hierarchiczny model samowiedzy. Warszawa: Liberi Libri.

Kategorie: Psychologia, Książki

Wacław Bąk – adiunkt w Katedrze Psychologii Osobowości Instytutu Psychologii KUL. Prowadzi badania w obszarze społeczno-poznawczej psychologii Ja, koncentrujące się na tematyce struktury i treści samowiedzy oraz jej funkcji regulacyjnych. Interesuje się także problematyką złości i regulacji emocji, klinicznymi implikacjami badań z obszaru poznawczej psychologii Ja a także modelami integracyjnymi w psychologii osobowości oraz metodologią pomiaru zmiennych osobowościowych.