Tendencyjność uwagi u kobiet z zaburzeniami odżywiania

Tendencyjność uwagi u kobiet z zaburzeniami odżywiania

Autorzy: Małgorzata Starzomska
Recenzenci: Maria Kobayashi, Marek Nieznański
Sposób cytowania:

Starzomska, M. (2019). Tendencyjność uwagi u kobiet z zaburzeniami odżywiania. Warszawa: Liberi Libri.

Kategorie: Psychologia, Książki

Małgorzata Starzomska – dr nauk humanistycznych w dziedzinie psychologii klinicznej. Adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Główny obszar jej zainteresowań naukowych to zaburzenia odżywiania, tendencyjność uwagi jako jedna z ich głównych przyczyn, tworzenie treningów uwagi, mających na celu skuteczną pomoc chorym cierpiącym na te zaburzenia. Autorka ponad siedemdziesięciu prac naukowych polsko- i anglo-języcznych, poświęconych między innymi powyższej tematyce, w tym artykułów, rozdziałów w książkach oraz książki pod tytułem „Anoreksja. Trudne pytania” (2006). Uczestniczyła w licznych krajowych i międzynarodowych konferencjach, podczas których prezentowała referaty i postery poświęcone tematyce zaburzeń odżywiania. Wraz z dr Marią Jankowską współredagowała książkę pod tytułem „Kryzys: Pułapka czy szansa?” (2011).