Młoda Psychologia tom 2

Informacje o książce

  • Redakcja:
    Ewa Topolewska, Ewa Skimina, Sandra Skrzek
  • Seria:
    Colloquia
  • Sposób cytowania:

    Topolewska, E., Skimina, E., Skrzek, S. (red.). (2014). Młoda Psychologia, t. 2. Warszawa: Liberi Libri.

Pobierz książkę