Transcendencja duchowa

Transcendencja duchowa. Perspektywa psychologiczna

Autorzy: Jarosław Piotrowski
Recenzenci: Irena Heszen, Piotr Oleś
Sposób cytowania:

Piotrowski, J. (2018). Transcendencja duchowa. Perspektywa psychologiczna. Warszawa: Liberi Libri.

Kategorie: Psychologia, Książki

Jarosław Piotrowski – adiunkt w Katedrze Psychologii Społecznej Instytutu Psychologii UKSW. Prowadzi badania dotyczące tematyki religijności i duchowości oraz z zakresu psychologii międzykulturowej. Współautor kilku własnych narzędzi psychologicznych oraz kilkunastu polskich adaptacji kwestionariuszy anglojęzycznych. Autor ponad siedemdziesięciu wystąpień konferencyjnych oraz ponad trzydziestu artykułów naukowych. Jego zainteresowania badawcze obejmują szeroko pojęty zakres psychologii społecznej. Wymienić wśród nich można mediatory związku duchowości z dobrostanem, funkcjonowanie intrapsychiczne i społeczne osób narcystycznych, kulturowe wyznaczniki roszczeniowości i narcyzmu oraz wyznaczniki postaw wobec śmierci. Poza nauką interesuje się fantastyką i grami RPG. Próbuje łączyć te pasje z promowaniem nauki, prowadząc wykłady (i gry) na konwentach fantastyki.