Uprzedzenia w Polsce

Uprzedzenia w Polsce

Redakcja: Anna Stefaniak, Michał Bilewicz, Mikołaj Winiewski
Recenzenci: Ewa Golebiowska, Barbara Weigl
Sposób cytowania:

Stefaniak, A., Bilewicz, M., Winiewski, M. (red.). (2015). Uprzedzenia w Polsce. Warszawa: Liberi Libri.

Kategorie: Psychologia, Książki

mgr Anna Stefaniak
Jest doktorantką w Centrum Badań nad Uprzedzeniami na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje się problematyką psychologii stosunków międzygrupowych, historycznymi uwarunkowaniami współczesnych postaw międzygrupowych oraz metodami redukcji uprzedzeń i ewaluacją tych metod.

dr hab. Michał Bilewicz, prof. UW
Jest profesorem na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz kierownikiem Centrum Badań nad Uprzedzeniami. Zajmuje się badaniem stosunków międzygrupowych, w tym kontaktu międzygrupowego, dehumanizacji, stereotypów i uprzedzeń.

dr Mikołaj Winiewski
Jest adiunktem w Centrum Badań nad Uprzedzeniami na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz członkiem Instytutu Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jego główne zainteresowania badawcze to zagadnienia związane z przemocą kolektywną, szeroko rozumiana psychologia stosunków międzygrupowych, antysemityzm oraz metodologia badań i pomiar zmiennych psychologicznych.