Wydawnictwo

Kilka słów o Wydawnictwie…

Wydawnictwo Liberi Libri znajduje się na liście wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2020 r. (pozycja na liście nr 602). W związku z tym publikacja monografii w Wydawnictwie Liberi Libri daje 80 pkt MNiSW, a w naukach społecznych i humanistycznych – 100 pkt.

Wydawnictwo Liberi Libri jest prowadzone przez Artes Liberales Sp. z o.o. 

Wydawnictwo Liberi Libri wydaje recenzowane książki naukowe głównie z zakresu nauk społecznych i humanistycznych.

Wśród wydanych przez nas książek są również książki będące głównym osiągnięciem w postępowaniach habilitacyjnych i profesorskich, dotychczas zawsze zakończonych sukcesem.

Książki przez nas wydane były też nagradzane prestiżowymi nagrodami. Książka pt. Uprzedzenia w Polsce pod redakcją Anny Stefaniak, Michała Bilewicza oraz Mikołaja Winiewskiego uzyskała specjalne wyróżnienie na Gali Nagrody Teofrasta w edycji 2016 r. Książka Jana Cieciucha pt. Kształtowanie się systemu wartości od dzieciństwa do wczesnej dorosłości otrzymała Nagrodę Teofrasta za najlepszą książkę naukową w Polsce w edycji 2014 r.

Co nas wyróżnia?

Wydawnictwo zostało założone i jest prowadzone przez naukowców, którzy dobrze znają specyfikę publikacji naukowych i niedostosowania tradycyjnego rynku księgarskiego do współczesnego funkcjonowania nauki. Dlatego też – wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom – Wydawnictwo Liberi Libri proponuje rozwiązania, które pomagają Autorowi wprowadzić wyniki jego prac do współczesnego obiegu naukowego.

Publikacja to zakończenie pewnego etapu pracy naukowej, a zarazem początek życia uzyskanych wyników i proponowanych myśli w naukowym obiegu. Autorowi zależy na tym, aby publikacja była właśnie raczej początkiem niż końcem.

Jak sprawić, żeby publikacja była elementem żywego naukowego krwioobiegu, a nie martwego archiwum?

Przede wszystkim publikacja powinna dotrzeć do jak największego grona potencjalnie zainteresowanych odbiorców, dzięki którym publikacja będzie żyła.

Jak to zrobić? W różnych okresach historii nauki różne były odpowiedzi na to pytanie. Był czas, gdy sposobem na dotarcie do większej liczby czytelników było przepisywanie rękopisów przez średniowiecznych skrybów. Był czas, gdy takim sposobem był druk książki, a potem jej dystrybucja w księgarniach naukowych i bibliotekach. Ciągle poszukiwano sposobu, aby książki stawały się coraz bardziej dostępne dla odbiorców.

Obecnie tradycyjny obieg wydawniczy, do którego przyzwyczailiśmy się w XX w., nie gwarantuje zbyt dużej dostępności książek naukowych dla czytelników. Książki naukowe są publikowane w niewielkiej liczbie egzemplarzy i są dość drogie. W konsekwencji, nawet jeśli są wydawane, pozostają nieznane i nie są cytowane. Brak cytowań oznacza w gruncie rzeczy śmierć książki naukowej.

Dzisiaj głównym kanałem dystrybucji treści naukowych są artykuły w czasopismach, które dzięki bazom on-line są dostępne w wersji elektronicznej natychmiast po publikacji.

Książki naukowe są dużo bardziej obszerne niż artykuły. Często powstają wiele lat i zawierają dużo pełniejsze opracowanie danego tematu. Paradoksalnie jednak ich dostępność jest nieporównywanie mniejsza, jeśli ich dystrybucja odbywa się w tradycyjnym obiegu wydawniczo-księgarskim. Wprowadzenie książki do tradycyjnych księgarni nie daje szans na dotarcie do czytelników zainteresowanego daną pozycją.

Nieograniczona dostępność zwiększająca cytowania

Wydawnictwo Liberi Libri w radykalny sposób rozwiązuje ten problem i oferuje nowoczesną formę wydawania książek naukowych, dzięki której publikacje będą dostępne bezpłatnie dla wszystkich potencjalnych czytelników. W ten sposób realizujemy marzenie naukowców, aby ich publikacje były dostępne dla każdego. Nieograniczona dostępność oznacza znaczny wzrost cytowań, czyli rzeczywiste życie książki.

Rezygnujemy z tradycyjnego obiegu księgarskiego, a książka w formie elektronicznej jest dostępna bezpłatnie na stronie Wydawnictwa oraz w bazie Google Books, na zasadach open access. Książki nie są wprowadzane do księgarń i nie są sprzedawane. Będą jednak istnieć również w formie drukowanej. Egzemplarze wydrukowane w tradycyjnej formie papierowej trafiają bowiem do bibliotek naukowych (spis bibliotek znajduje się poniżej). Przekazujemy również dowolną liczbę egzemplarzy drukowanych Autorowi.

Nasze Wydawnictwo jest członkiem Crossref, dzięki któremu wydawanym przez nas książkom (oraz rozdziałom w książkach pod redakcją) nadajemy unikatowy numer DOI (Digital Object Identifier). Dzięki temu zapewniona jest dostępność publikacji i zliczanie jej cytowań. Wskaźnik cytowań jest ważnym wskaźnikiem, coraz częściej uwzględnianym w ocenie zarówno pracownika naukowego przez uczelnie, jak i uczelni przez inne instytucje.

Dostępność książek w bibliotekach

Drukowane egzemplarze książki wysyłane są do wszystkich bibliotek wymienionych w Ustawie o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych z dnia 7 listopada 1996 r.

Biblioteki, w których można znaleźć książki wydawane przez nasze Wydawnictwo to:

 • Biblioteka Narodowa w Warszawie
 • Biblioteka Jagiellońska w Krakowie
 • Biblioteka Główna Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Biblioteka Uniwersytecka w Łodzi
 • Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
 • Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
 • Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
 • Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu
 • Biblioteka Śląska w Katowicach
 • Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy
 • Książnica Pomorska im. S. Staszica w Szczecinie
 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku
 • Biblioteka Uniwersytecka KUL w Lublinie
 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego w Opolu
 • Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

Uregulowanie praw autorskich na zasadach Creative Commons

Liberi Libri wydaje książki na licencji Creative Commons, które zastępuje tradycyjną formułę „wszystkie prawa zastrzeżone” nową zasadą – „pewne prawa zastrzeżone”. Nowy model jest bardziej odpowiedni dla obiegu naukowego. Jest promowany przez wiele środowisk naukowych, twórczych i artystycznych. W wielu europejskich projektach i grantach naukowych wymagana jest publikacja w otwartym dostępie, regulowanym często przez licencję Creative Commons. Autor, korzystając z licencji, zawsze zachowuje prawa autorskie, jednocześnie umożliwia innym kopiowanie i rozpowszechnianie. Dodatkowo Autor może określić sposób dalszego wykorzystania jego pracy. Szczegółowe informacje o Creative Commons znajdują się na stronie creativecommons.pl

Ochrona antyplagiatowa

Bardzo trudno wychwycić plagiat z książki wydanej w niewielkiej liczbie egzemplarzy papierowych i mało dostępnej. Programy antyplagiatowe bardzo łatwo zidentyfikują plagiat z książki wydanej przez Liberi Libri, ponieważ jej zawartość jest dostępna w Internecie, więc program antyplagiatowy uwzględni ją w swoich analizach.

Wysoka jakość edytorska książek wydawanych przez Liberi Libri

Niektórzy Autorzy mogą mieć obawy, że wydawnictwa online – w przeciwieństwie do tradycyjnych wydawnictw naukowych – nie dbają o jakość wydawanych książek, że można tu wydać wszystko. Nie dotyczy to jednak Wydawnictwa Liberi Libri, które stosuje różne mechanizmy zabezpieczania jakości w znacznie większym zakresie niż wiele tradycyjnych wydawnictw naukowych.

W Wydawnictwie Liberi Libri:

 • Dokładamy dużych starań, aby książki były dopracowane pod względem językowym

Korektor nanosi wszystkie poprawki w trybie śledzenia zmian na tekst Autora. Autor otrzymuje tekst z wszystkimi uwagami i je akceptuje lub uzgadnia z korektorem w tylu iteracjach, ile jest koniecznych dla satysfakcjonującego efektu. Książka po składzie jest dodatkowo poddawana drugiej korekcie językowej.

 • Dokładamy dużych starań, aby książki były dopracowane graficznie

Autorzy mogą wybrać dogodny dla siebie layout składu na podstawie wydanych już książek lub zaproponować własny. Wspólnie z autorami tworzona jest okładka. Projektujemy kilka/kilkanaście okładek do wyboru przez Autorów, a następnie dopracowujemy wybraną.

Wysoka jakość merytoryczna książek wydawanych w Liberi Libri

W Wydawnictwie Liberi Libri przykładamy dużą wagę do merytorycznej jakości wydawanych książek. Każda monografia naukowa wydawana w Liberi Libri jest recenzowana, przy czym możliwe są różne modele recenzji w zależności od specyfiki książki.