Zagadnienie istnienia i natury czasu

Zagadnienie istnienia i natury czasu w wybranych modelach kosmologicznych

Autorzy: Jarosław Maciej Janowski
Recenzenci: Tadeusz Pabjan, Sławomir Leciejewski
Sposób cytowania:

Janowski, J. M. (2016). Zagadnienie istnienia i natury czasu w wybranych modelach kosmologicznych. Warszawa: Liberi Libri.

Kategorie: Filozofia, Książki

Jarosław Maciej Janowski – w 2007 roku ukończył jednolite studia magisterskie na kierunku filozofia (specjalność filozofia przyrody), a następnie w 2016 roku uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień związanych z filozoficznymi i przyrodniczymi koncepcjami czasu, ontologią czasu w modelach kosmologicznych, statusem metodologicznym kosmologii oraz problemami filozoficznymi ujawniającymi się w trakcie poszukiwań tzw. „kwantowej teorii grawitacji”.