Kultura konsumpcji - wartości, cele, dobrostan. Psychologiczne aspekty zjawiska

Informacje o książce

 • Redakcja:
  Anna Maria Zawadzka, Małgorzata Niesiobędzka, Dorota Godlewska-Werner
 • Recenzenci:
  prof. dr hab. Bogdan Mróz, dr hab. Grażyna Wąsowicz-Kiryło
 • Seria:
  Colloquia
 • Sposób cytowania:

  Zawadzka, A. M., Niesiobędzka, M., Godlewska-Werner, D. (red.). (2014). Kultura konsumpcji - wartości, cele, dobrostan. Psychologiczne aspekty zjawiska. Warszawa: Liberi Libri.

Pobierz książkę