Aktualność filozofii prawa Herberta Harta

Aktualność filozofii prawa Herberta Harta jako krytyki pierwotnego pozytywizmu prawnego oraz jej otwartość na koncepcję racjonalności praktycznej

Autorzy: Mariusz Leleno-Czarnak
Recenzenci: Maria Szyszkowska, Ryszard Moń
Sposób cytowania:

Leleno-Czarnak, M. (2021). Aktualność filozofii prawa Herberta Harta jako krytyki pierwotnego pozytywizmu prawnego oraz jej otwartość na koncepcję racjonalności praktycznej. Warszawa: Liberi Libri. https://doi.org/10.47943/lib.9788363487492

Kategorie: Filozofia, Książki

Mariusz Leleno-Czarnak ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim oraz filozofię i psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W 2016 roku zdał egzamin adwokacki. Jest doktorantem na ścieżce filozoficznej w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.