Książki

 • Redakcja:
  Mirosław Kofta, Anna M. Rędzio
 • Recenzenci:
  prof. dr hab. Dariusz Doliński, dr hab. Tomasz Besta, prof. UG
 • Sposób cytowania:

  Kofta, M., Rędzio, A. M. (red.). (2020). Poczucie kontroli i niepewność: Konsekwencje dla rozumienia świata społecznego. Warszawa: Liberi Libri.

 • Autor:
  Bartłomiej K. Krzych
 • Recenzenci:
  prof. dr hab. Artur Andrzejuk, dr hab. Wiesława Sajdek, prof. Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Sposób cytowania:

  Krzych, B. K. (2020). Wolność i przyczynowość. Wprowadzenie do koncepcji autodeterminizmu ks. Augustyna Jakubisiaka. Warszawa: Liberi Libri.

 • Autor:
  Małgorzata Starzomska
 • Recenzenci:
  prof. dr hab. Maria Kobayashi, prof. UKSW dr hab. Marek Nieznański
 • Sposób cytowania:

  Starzomska, M. (2019). Tendencyjność uwagi u kobiet z zaburzeniami odżywiania. Warszawa: Liberi Libri.

 • Autor:
  Piotr Szydłowski
 • Recenzenci:
  dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL, prof. dr hab. Czesław Nosal
 • Sposób cytowania:

  Szydłowski, P. (2019). Style poznawcze a religijność. Warszawa: Liberi Libri.

 • Autor:
  Andrzej Margasiński
 • Recenzenci:
  Prof. UR dr hab. Mieczysław Radochoński, dr Radosław Rogoza
 • Sposób cytowania:

  Margasiński, A. (2019). Skale postaw wobec homoseksualizmu. Podręcznik. Warszawa: Liberi Libri.

 • Autor:
  Witold Płotka
 • Recenzenci:
  dr hab. Andrzej Gniazdowski, prof. IFiS PAN, ks. prof. dr hab. Jan Krokos
 • Sposób cytowania:

  Płotka, W. (2019). Fenomenologia jako filozofia mniejsza. Rozważania wokół sporów o metodę Husserla. Warszawa: Liberi Libri.

 • Autor:
  Michał Zembrzuski
 • Recenzenci:
  dr hab. Magdalena Płotka, prof. dr hab. Artur Andrzejuk
 • Sposób cytowania:

  Zembrzuski, M. (2019). Filozofia intelektu. Tomasza z Akwinu koncepcja intelektu możnościowego i czynnego. Warszawa: Liberi Libri.

 • Autor:
  Dorota Maria Jankowska
 • Recenzenci:
  dr hab. Janina Uszyńska-Jarmoc, prof. UwB, prof. dr hab. Józefa Bałachowicz
 • Sposób cytowania:

  Jankowska, D. M. (2019). Trajektorie rozwoju wyobraźni twórczej w dzieciństwie. Warszawa: Liberi Libri.

 • Redakcja:
  Anna Stefaniak, Mikołaj Winiewski
 • Recenzenci:
  dr hab. Tomasz Besta, dr Łukasz Jurczyszyn
 • Sposób cytowania:

  Stefaniak, A., Winiewski, M. (2019). Uprzedzenia w Polsce 2017. Oblicza przemocy międzygrupowej. Warszawa: Liberi Libri.

 • Autor:
  Włodzisław Zeidler
 • Recenzenci:
  dr hab. Wanda Zagórska, prof. UKSW, dr hab. Henryk Gasiul, prof. UKSW
 • Sposób cytowania:

  Zeidler, W. (2018). Psychologia i psychotechnika w twórczości Franciszki Baumgarten. Warszawa: Liberi Libri.

 • Autor:
  Jarosław Piotrowski
 • Recenzenci:
  prof. Irena Heszen, prof. Piotr Oleś
 • Sposób cytowania:

  Piotrowski, J. (2018). Transcendencja duchowa. Perspektywa psychologiczna. Warszawa: Liberi Libri.

 • Redakcja:
  Anna K. Döring, Jan Cieciuch
 • Sposób cytowania:

  Döring, A. K., Cieciuch, J. (red.). (2018). Werteentwicklung im Kindes- und Jugendalter. Warschau: Liberi Libri.

 • Redakcja:
  Marek Drogosz
 • Recenzenci:
  prof. dr hab. Dariusz Doliński, prof. dr hab. Janusz Grzelak
 • Sposób cytowania:

  Drogosz, M. (red.). (2018). Podzielony umysł społeczny. Polacy po ćwierćwieczu demokracji. Warszawa: Liberi Libri.

 • Autor:
  Agnieszka Sasim
 • Recenzenci:
  prof. dr hab. Ignacy S. Fiut, ks. dr hab. Wiesław Dyk, prof. US
 • Seria:
  Monographiae philosophicae
 • Sposób cytowania:

  Sasim, A. (2017). Problem statusu metodologicznego Lorenzowskiej teorii poznania. Warszawa: Liberi Libri.

 • Autor:
  Dariusz Piętka
 • Recenzenci:
  dr hab. Jan Bigaj, dr hab. Adam Olech
 • Sposób cytowania:

  Piętka, D. (2017). Apagogiczne argumenty Zenona z Elei w apologii Parmenidesa. Warszawa: Liberi Libri.

 • Redakcja:
  Anna Maria Zawadzka, Małgorzata Niesiobędzka
 • Recenzenci:
  dr hab. Lucyna Bakiera, prof. UAM, dr hab. Anna Ryłko-Kurpiewska, prof. UG
 • Sposób cytowania:

  Zawadzka, A. M., Niesiobędzka, M. (red.). (2017). Tajemnice reklamy. O tym, jak reklama wpływa na dzieci i młodzież. Warszawa: Liberi Libri.

 • Autor:
  Wacław Bąk
 • Recenzenci:
  prof. Alina Kolańczyk, prof. Bogdan Wojciszke
 • Seria:
  Monographiae
 • Sposób cytowania:

  Bąk, W. (2017). Standardy Ja. Hierarchiczny model samowiedzy. Warszawa: Liberi Libri.

 • Autor:
  Gabriela Joanna Kamińska
 • Recenzenci:
  prof. dr hab. Anna Lewicka-Strzałecka, dr hab. Ewa Podrez, prof. UKSW
 • Sposób cytowania:

  Kamińska, G. J. (2016). Osobliwość metodologiczna etyki biznesu. Warszawa: Liberi Libri.

 • Autor:
  Jarosław Maciej Janowski
 • Recenzenci:
  ks. dr hab. Tadeusz Pabjan, dr hab. Sławomir Leciejewski, prof UAM
 • Sposób cytowania:

  Janowski, J. M. (2016). Zagadnienie istnienia i natury czasu w wybranych modelach kosmologicznych. Warszawa: Liberi Libri.

 • Autor:
  Jacek Grzybowski, Agnieszka Jaworska, Anna Kazimierczak-Kucharska, Agnieszka Norwa, Andrzej Waleszczyński, Sabina Lucyna Zalewska
 • Recenzenci:
  prof. dr hab. Ireneusz Ziemiński, dr hab. Maria M. Boużyk
 • Sposób cytowania:

  Grzybowski, J., Jaworska, A., Kazimierczak-Kucharska, A., Norwa, A., Waleszczyński, A., Zalewska, S. L. (2016). Sposób na filozofię. Kluczowe zagadnienia z dydaktyki przedmiotowej. Warszawa: Liberi Libri. 

 • Autor:
  Agnieszka Szymańska, Elżbieta Aranowska
 • Recenzenci:
  prof. dr hab. Adam Biela, dr hab. Ewa Rzechowska, prof. KUL
 • Sposób cytowania:

  Szymańska, A., Aranowska, E. (2016). Błąd w wychowaniu. W stronę weryfikacji teorii Antoniny Guryckiej. Warszawa: Liberi Libri.

 • Autor:
  Sylwia Kłosowicz
 • Recenzenci:
  prof. dr hab. Krzysztof Wieczorek, ks. dr hab. Maciej Bała, prof. UKSW
 • Sposób cytowania:

  Kłosowicz, S. (2016). O wierności wydarzeniu. Studium na temat poglądów etycznych Alaina Badiou. Warszawa: Liberi Libri.

 • Autor:
  Krzysztof Mudyń
 • Recenzenci:
  ks. prof. Józef Bremer, prof. Ryszard Tadeusiewicz
 • Seria:
  Monographiae
 • Sposób cytowania:

  Mudyń, K. (2016). Problem granic poznania z hipersystemowego punktu widzenia. Warszawa: Liberi Libri.

 • Redakcja:
  Anna Stefaniak, Michał Bilewicz, Mikołaj Winiewski
 • Recenzenci:
  prof. Ewa Gołębiowska, prof. Barbara Weigl
 • Sposób cytowania:

  Stefaniak, A., Bilewicz, M., Winiewski, M. (red.). (2015). Uprzedzenia w Polsce. Warszawa: Liberi Libri.

 • Autor:
  Magdalena Budziszewska
 • Recenzenci:
  prof. Barbara Bokus, prof. Maria Straś-Romanowska
 • Sposób cytowania:

  Budziszewska, M. (2015). Opowieść „moi rodzice” w trzech fazach adolescencji i w dorosłości. Analiza narracji tożsamościowych. Warszawa: Liberi Libri.

 • Redakcja:
  Aleksandra Lubikowska i Paula Borek
 • Seria:
  Colloquia
 • Sposób cytowania:

  Lubikowska, A., Borek, P. (red.). (2015). O inteligencji z różnych perspektyw. Warszawa: Liberi Libri.

 • Autor:
  Małgorzata Stępień-Nycz
 • Recenzenci:
  prof. Anna Matczak, prof. Tomasz Maruszewski
 • Seria:
  Monographiae
 • Sposób cytowania:

  Stępień-Nycz, M. (2015). Rozwój reprezentacji emocji w dzieciństwie. Warszawa: Liberi Libri.

 • Redakcja:
  Anna Maria Zawadzka, Małgorzata Niesiobędzka, Dorota Godlewska-Werner
 • Recenzenci:
  prof. dr hab. Bogdan Mróz, dr hab. Grażyna Wąsowicz-Kiryło
 • Seria:
  Colloquia
 • Sposób cytowania:

  Zawadzka, A. M., Niesiobędzka, M., Godlewska-Werner, D. (red.). (2014). Kultura konsumpcji - wartości, cele, dobrostan. Psychologiczne aspekty zjawiska. Warszawa: Liberi Libri.

 • Autor:
  Edmund Morawiec
 • Recenzenci:
  prof. P. Mazanka, prof. A. Maryniarczyk
 • Seria:
  Monographiae philosophicae
 • Sposób cytowania:

  Morawiec, E. (2014). Wybrane filozoficzne koncepcje rozumu ludzkiego i racjonalność. Warszawa: Liberi Libri.

 • Redakcja:
  Ewa Topolewska, Ewa Skimina, Sandra Skrzek
 • Seria:
  Colloquia
 • Sposób cytowania:

  Topolewska, E., Skimina, E., Skrzek, S. (red.). (2014). Młoda Psychologia, t. 2. Warszawa: Liberi Libri.

 • Autor:
  Jan Krokos
 • Recenzenci:
  prof. Stanisław Janeczek, prof. Edmund Morawiec
 • Seria:
  Monographiae philosophicae
 • Sposób cytowania:

  Krokos, J. (2013). Odsłanianie intencjonalności. Warszawa: Liberi Libri.

 • Autor:
  Anna Matczak, Katarzyna A. Knopp
 • Recenzenci:
  prof. Maria Ledzińska
 • Seria:
  Monographiae
 • Sposób cytowania:

  Matczak, A., Knopp, K. A. (2013). Znaczenie inteligencji emocjonalnej w funkcjonowaniu człowieka. Warszawa: Liberi Libri.

 • Autor:
  Jan Cieciuch
 • Recenzenci:
  prof. Janusz Trempała, prof. Henryk Gasiul
 • Seria:
  Monographiae
 • Sposób cytowania:

  Cieciuch, J. (2013). Kształtowanie się systemu wartości od dzieciństwa do wczesnej dorosłości. Warszawa: Liberi Libri.

 • Autor:
  Justyna Harasimczuk i Jan Cieciuch Konsultacja edytorska i językowa: Mirosław Bańko i Adam Wolański; Konsultacja psychologiczna: Maria Lewicka i Tytus Sosnowski
 • Sposób cytowania:

  Harasimczuk, J., Cieciuch, J. (2012). Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA. Warszawa: Liberi Libri.

 • Redakcja:
  Ewa Drop i Marta Maćkiewicz
 • Seria:
  Colloquia
 • Sposób cytowania:

  Drop, E., Maćkiewicz, M. (red.). (2012). Młoda Psychologia, t. 1. Warszawa: Liberi Libri.

 • Autor:
  Katarzyna Martowska
 • Recenzenci:
  prof. Maria Ledzińska, prof. Edward Nęcka
 • Seria:
  Dissertationes
 • Sposób cytowania:

  Martowska, K. (2012). Psychologiczne uwarunkowania kompetencji społecznych. Warszawa: Liberi Libri.

 • Autor:
  Krzysztof Fronczyk
 • Recenzenci:
  prof. Magdalena Marszał-Wiśniewska, prof. Włodzimierz Oniszczenko
 • Seria:
  Dissertationes
 • Sposób cytowania:

  Fronczyk, K. (2012). Rola dojrzewania biologicznego oraz czynników psychospołecznych w kształtowaniu się chronotypu. Warszawa: Liberi Libri.

 • Autor:
  Włodzimierz Strus
 • Recenzenci:
  prof. Janusz Trempała, prof. Andrzej Jakubik
 • Seria:
  Dissertationes
 • Sposób cytowania:

  Strus, W. (2012). Dojrzałość emocjonalna a funkcjonowanie moralne. Warszawa: Liberi Libri.