Błąd w wychowaniu

Błąd w wychowaniu. W stronę weryfikacji teorii Antoniny Guryckiej

Autorzy: Agnieszka Szymańska, Elżbieta Aranowska
Recenzenci: Adam Biela, Ewa Rzechowska
Sposób cytowania:

Szymańska, A., Aranowska, E. (2016). Błąd w wychowaniu. W stronę weryfikacji teorii Antoniny Guryckiej. Warszawa: Liberi Libri.

Kategorie: Psychologia, Książki

Agnieszka Szymańska – asystent w Zakładzie Psychoterapii Instytutu Psychologii UKSW.

Zainteresowania badawcze:
– psychologia wychowawcza: badania nad procesem wychowawczym, rozwój zaburzeń osobowości jako skutek błędów wychowawczych, doświadczenie w procesie wychowawczym.

– metodologia, statystyka i psychometria: zastosowania wyższej statystyki do badania procesu wychowawczego i innych procesów (modelowanie przy pomocy układów równań strukturalnych SEM), metody łączenia technik jakościowych i ilościowych, poszukiwanie wzorów w danych – Data Mining, sztuczna inteligencja.

Elżbieta Aranowska – Kierownik Katedry Metodologii i Badań Psychologiczych Insytutu Psychologii UKSW.

Zainteresowania badawcze:
– teoria i praktyka pomiaru w psychologii (w tym: Koncepcja metodologii tzw. pomiaru rozmytego zjawisk społecznych), logika indukcji na poziomie wnioskowania statystycznego, zaawansowane metody statystyczne.