Młoda Psychologia 1

Młoda Psychologia, t. 1

Redakcja: Ewa Drop, Marta Maćkiewicz
Sposób cytowania:

Drop, E., Maćkiewicz, M. (red.). (2012). Młoda Psychologia, t. 1. Warszawa: Liberi Libri.

Kategorie: Psychologia, Książki

Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów „Młoda Psychologia” Warszawa, 2012

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Organizacja: Sekcja Badawcza Koła Naukowego Studentów Psychologii UKSW