Osobowościowe czynniki ryzyka i zasoby zdrowia

Relacje między osobowościowymi czynnikami ryzyka chorób somatycznych oraz zasobami zdrowia w kontekście Kołowego Modelu Metacech Osobowości

Autorzy: Karolina Rymarczyk
Recenzenci: Małgorzata A. Basińska, Michał Ziarko
Sposób cytowania:

Rymarczyk, K. (2022). Relacje między osobowościowymi czynnikami ryzyka chorób somatycznych oraz zasobami zdrowia w kontekście Kołowego Modelu Metacech Osobowości. Wydawnictwo Liberi Libri. https://doi.org/10.47943/lib.9788363487584

Kategorie: Psychologia, Książki

Karolina Rymarczyk – doktor nauk społecznych w dyscyplinie psychologia, nauczyciel akademicki w Instytucie Psychologii UKSW. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół psychologii osobowości z akcentem położonym na osobowościowe czynniki ryzyka chorób somatycznych i zasoby zdrowia.