Tajemnice reklamy

Tajemnice reklamy. O tym, jak reklama wpływa na dzieci i młodzież

Redakcja: Anna Maria Zawadzka, Małgorzata Niesiobędzka
Recenzenci: Lucyna Bakiera, Anna Ryłko-Kurpiewska
Sposób cytowania:

Zawadzka, A. M., Niesiobędzka, M. (red.). (2017). Tajemnice reklamy. O tym, jak reklama wpływa na dzieci i młodzież. Warszawa: Liberi Libri.

Kategorie: Psychologia, Książki

dr hab. Zawadzka Anna Maria, prof. UG
Kierownik Zakładu Psychologii Ekonomicznej i Psychologii Organizacji w Instytucie Psychologii UG. Autorka książki Dlaczego przywiązujemy się do marki? i licznych artykułów publikowanych w polskich i międzynarodowych czasopismach. Redaktorka (Psychologia zarządzania w organizacji), współredaktorka wielu dzieł zbiorowych (np. Kultura konsumpcji – cele, wartości, dobrostanW supermarkecie szczęściaKonsumpcja w życiu, Życie w konsumpcjiTajemnice reklamy – o tym jak reklama wpływa na dzieci i młodzież). Bada wartości i cele w kulturze konsumpcji i ich związki z dobrostanem psychicznym, szczęściem i dobrymi relacjami z innymi. Zajmuje się także uwarunkowaniami indywidualnymi dobrostanu w organizacji. Badania prowadzi w zespole badawczym Laboratorium Psychologii Ekonomicznej i Organizacji. W ostatnich latach jej badania koncentrują się głównie na poszukiwaniu społecznych uwarunkowań materializmu młodzieży i dorosłych oraz antidotów na materializm i konsumpcjonizm młodzieży i dorosłych, czyli sposobów na dobre i mądre życie (www.zawadzka.edu.pl).

dr hab. Małgorzata Niesiobędzka, prof. UwB
Kierownik Zakładu Psychologii Społecznej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Członek Akademickiego Stowarzyszenia Psychologów Ekonomicznych. Zajmuje się badaniem uwarunkowań zachowań ekonomicznych oraz analizą procesu socjalizacji ekonomicznej. W swoich badaniach koncentruje się na zachowaniach podatników, zagrożeniach płynących z niewłaściwej socjalizacji konsumenckiej,

dr Dorota Dykalska-Bieck
Psycholog, doktor nauk społecznych w zakresie psychologii, nauczyciel mianowany. Zajmuje się diagnozą małych dzieci, prowadzi konsultacje dla rodziców w sprawach wychowawczych. Pracuje z dziećmi w wieku przedszkolnym w kierunku rozwijania ich kompetencji społecznych i wspierania rozwoju emocjonalnego oraz poznawczego. Certyfikowany terapeuta metody Instrumental Enrichement. Prowadzi mediacje, wykorzystując je jako metodę rozwiązywania konfliktów i sporów między rówieśnikami oraz w diadach: rodzic nastolatek, nauczyciel-rodzic, nauczyciel-uczeń. Współpracuje z ośrodkami naukowymi w Trójmieście. Interesuje się zagadnieniami wpływu reklamy i kultury konsumpcji na rozwój dzieci i ich rodzin. Aktywny członek zarządu Stowarzyszenia Edukacji Bez Granic.

Magda Skwierawska
absolwentka Pedagogiki oraz Psychologii na Uniwersytecie Gdańskim, naukowo zainteresowana teoriami kształtowania i rozwoju mowy oraz wpływem konsumpcji na rozwój psychospołeczny i poczucie dobrostanu u dzieci i młodzieży. Zawodowo związana z obszarem human resources, wspiera organizacje w zatrudnieniu dopasowanej do ich potrzeb kadry, a pracowników – w wyborze najbardziej satysfakcjonującej ścieżki kariery. Współpracuje z młodzieżą, tworząc i realizując warsztaty pomagające w skutecznym określeniu preferencji zawodowych oraz w ocenie własnych predyspozycji. Prywatnie mama rocznego Jasia.

Magdalena Iwanowska
Asystent w Zakładzie Psychologii Ekonomicznej i Psychologii Organizacji Uniwersytetu Gdańskiego, absolwentka psychologii organizacji, zarządzania i marketingu oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Prowadzi wykłady i warsztaty z obszaru psychologii mediów, public relations i marketingu. Bada związki pomiędzy korzystaniem z mediów społecznościowych a dobrostanem młodzieży. Od kilku lat związana z organizacjami trzeciego sektora, którym doradza w obszarze komunikacji.

Iwona van Buuren
Psycholog. Ukończyła Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej oraz Psychologię Kliniczną (Studia Podyplomowe na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym), intensywny trening Nonviolent Communication, jest terapeutą nurtu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (Solution Focused Brief Therapy). Założycielka i właścicielka Akademii Rozwoju Rodziny POZYTYWKA, wiceprezes Stowarzyszenia Dziecko bez Reklamy, członkini Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracuje jako psycholog w dużym gdańskim przedszkolu. W obszarze jej zawodowych zainteresowań leży tematyka wsparcia rozwoju emocjonalnego i psychospołecznego dziecka i jego rodziny, dogoterapia oraz motywowanie dziecka oparte na budowaniu relacji i dialogu. Prowadzi szkolenia warsztatowe w zakresie umiejętności komunikacyjnych, wychowawczych oraz rozwiązywania konfliktów. Jej córki: Pola (13) i Sara (11) nieustannie inspirują ją do działania.

Aleksandra Musielak-Dobrowolska
Psycholog. Ukończyła Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej oraz Studia Podyplomowe na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w zakresie psychologii klinicznej i intensywny trening Nonviolent Communication. Jest terapeutą nurtu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (Solution Focused Brief Therapy), członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Współpracuje z Akademią Rozwoju Rodziny POZYTYWKA. Pracuje jako psycholog szkolny. Prowadziła szkolenia dla nauczycieli w województwie pomorskim, m.in. w ramach projektu Europejskiego Funduszu Społecznego Pomorskie – dobry kurs na edukację. Prowadzi wykłady i warsztaty w ramach Strefy Rodzica SWPS. Brała udział w pracach Komitetu Eksperckiego projektu Lekcje Przedsiębiorczości realizowanego przez Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER. Współpracowała z Europejskim Centrum Solidarności, prowadząc autorskie warsztaty dramowe skierowane do uczniów szkół podstawowych. Jest autorką scenariuszy zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Zajmuje się również popularyzacją wiedzy psychologicznej – jej teksty ukazywały się m.in. na portalu wysokieobcasy.pl oraz na blogu Strefy Rodzica Uniwersytetu SWPS.

dr Anna Szabowska-Walaszczyk
Psycholog pracy i organizacji, praktyk HR, pasjonatka mechanizmów social media i kultury popularnej. Od 2003 r. związana z Instytutem Psychologii UG. Autorka wielu artykułów naukowych oraz uczestniczka licznych konferencji polskich oraz międzynarodowych. Jako praktyk HR realizuje projekty z obszaru budowania marki pracodawcy.

Marta Skwira
Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w psychologii klinicznej oraz psychologii zarządzania i marketingu. Obecnie pracuje w Dziale Rekrutacji i Rozwoju, gdzie nadzoruje procesy szkoleniowe pracowników. Jej pasją jest psychologia biznesu. Pochodzi z Mrągowa, obecnie mieszka w Gdańsku.

Sylwia Solecka
Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Gdańskim (ścieżka organizacji, zarządzania i marketingu oraz dzieci i młodzieży), studentka filologii polskiej. Zawodowo związana z edukacją.

Marta Kwiatkowska
Absolwentka Studium Wokalno-Aktorskiego w Gdyni i Instytutu Psychologii na Uniwersytecie Gdańskim. Obroniła pracę magisterską z zakresu psychologii konsumenta. W 2017 r. współpracowała ze Stowarzyszeniem Dziecko bez Reklamy pisząc i prowadząc warsztaty na temat sposobów radzenia sobie z reklamą. W latach 2016-2017 w Stacji Orunia GAK prowadziła jako wolontariusz warsztaty psychologiczne dla seniorów i organizowała międzypokoleniowe spotkania w ramach akcji Każdy potrzebuje Babci na Jabłoni. Działania doprowadziły do powstania scenariusza pokazu pt. Przygody Echo NieWiem i PoCo grupy Kozam-Tandem. Pod nazwą KOZAM prowadzi w przedszkolach zajęcia psychologiczno-teatralne i pisze do nich scenariusze.

Martyna Rajchert
Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku psychologia, współtwórca projektu Drogowskaz Psychologiczny poświęconego pomocy psychologicznej w Trójmieście. Jako członek Stowarzyszenia Dziecko bez Reklamy przeprowadzała w szkołach warsztaty dotyczące mechanizmów działania reklamy. W sferze jej zainteresowań znajdują się sposoby poprawy jakości życia oraz redukcji stresu.