Trajektorie rozwoju wyobraźni twórczej w dzieciństwie

Trajektorie rozwoju wyobraźni twórczej w dzieciństwie

Autorzy: Dorota Maria Jankowska
Recenzenci: Janina Uszyńska-Jarmoc, Józefa Bałachowicz
Sposób cytowania:

Jankowska, D. M. (2019). Trajektorie rozwoju wyobraźni twórczej w dzieciństwie. Warszawa: Liberi Libri.

Kategorie: Psychologia, Książki

Dorota Maria Jankowska

Jest adiunktem Zakładzie Psychopedagogiki Kreatywności na Wydziale Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Interesuje się rozwojem i diagnostyką zdolności (szczególnie intelektualnych i twórczych) oraz zagadnieniami związanymi z wpływem środowiska rodzinnego i szkolnego na rozwój zdolności dzieci. Na pograniczu nauki i praktyki edukacyjnej publikuje i ewaluuje autorskie programy, których celem jest rozwijanie zdolności i twórczego potencjału dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.