Uprzedzenia w Polsce 2017

Uprzedzenia w Polsce 2017. Oblicza przemocy międzygrupowej

Redakcja: Anna Stefaniak, Mikołaj Winiewski
Recenzenci: Tomasz Besta, Łukasz Jurczyszyn
Sposób cytowania:

Stefaniak, A., Winiewski, M. (2018). Uprzedzenia w Polsce 2017. Oblicza przemocy międzygrupowej. Warszawa: Liberi Libri.

Kategorie: Psychologia, Książki

dr Anna Stefaniak

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, współpracowniczka Centrum Badań nad Uprzedzeniami, badaczka wizytująca na Loyola University Chicago. Aktualnie odbywa staż podoktorski na Carleton University w Ottawie. Interesuje się problematyką psychologii stosunków międzygrupowych, psychologią sprawiedliwości społecznej, psychologicznymi uwarunkowaniami działania zbiorowego na rzecz grup obcych, a także metodami redukcji uprzedzeń i ewaluacją tych metod.

dr Mikołaj Winiewski

Jest adiunktem w Centrum Badań nad Uprzedzeniami na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, członkiem Instytutu Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego a także affiliated assistant professor na University of Delaware. Jego główne zainteresowania badawcze to zagadnienia związane z przemocą kolektywną, szeroko rozumiana psychologia stosunków międzygrupowych, antysemityzm oraz metodologia badań i pomiar zmiennych psychologicznych.