Wolność i przyczynowość

Wolność i przyczynowość. Wprowadzenie do koncepcji autodeterminizmu ks. Augustyna Jakubisiaka

Autorzy: Bartłomiej K. Krzych
Recenzenci: Artur Andrzejuk, Wiesława Sajdek
Sposób cytowania:

Krzych, B. K. (2020). Wolność i przyczynowość. Wprowadzenie do koncepcji autodeterminizmu ks. Augustyna Jakubisiaka. Warszawa: Liberi Libri.

Kategorie: Filozofia, Książki

Bartłomiej K. Krzych

Absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego (filozofia) i Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (teologia). Doktorant na Uniwersytecie Rzeszowskim (filozofia). Kilkukrotny stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ponadto m.in. członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Teologicznego i członek korespondent Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu. Aktualnie prowadzi projekt naukowy w ramach programu „Diamentowy Grant” MNiSW. Zainteresowania: metafizyka, dialog filozofii, teologii i nauki, liturgika. Strony akademickie: https://bartlomiejkkrzych.academia.eduhttps://www.researchgate.net/profile/Bartlomiej_Krzych