Fenomenologia jako filozofia mniejsza

Fenomenologia jako filozofia mniejsza. Rozważania wokół sporów o metodę Husserla

Autorzy: Witold Płotka
Recenzenci: Andrzej Gniazdowski, Jan Krokos
Sposób cytowania:

Płotka, W. (2019). Fenomenologia jako filozofia mniejsza. Rozważania wokół sporów o metodę Husserla. Warszawa: Liberi Libri.

Kategorie: Filozofia, Książki

Witold Płotka, dr hab., pracuje jako profesor nadzwyczajny w Instytucie Filozofii na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Pełni także funkcję Sekretarza Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego. W swoich badaniach skupia się na różnych formach rozumienia i wykorzystania fenomenologii w filozofii współczesnej, przede wszystkim w teorii wiedzy, metodologii oraz filozofii społecznej. Bada także historię ruchu fenomenologicznego w Polsce i Europie Centralnej. Publikował m.in. w Phenomenology and the Cognitive SciencesHuman StudiesLes Études philosophiques, oraz w Studia Phænomenologica i Przeglądzie Filozoficznym – Nowa Seria. Jest redaktorem dwutomowego Wprowadzenia do fenomenologii. Interpretacje, zastosowania, problemy (2014) i autorem monografii pt. Studia z fenomenologii poznania. Transcendentalna filozofia Edmunda Husserla a problem wiedzy (2015).