Książki

 • Autor:
  Katarzyna Martowska
 • Recenzenci:
  prof. Maria Ledzińska, prof. Edward Nęcka
 • Seria:
  Dissertationes
 • Sposób cytowania:

  Martowska, K. (2012). Psychologiczne uwarunkowania kompetencji społecznych. Warszawa: Liberi Libri.

 • Autor:
  Krzysztof Fronczyk
 • Recenzenci:
  prof. Magdalena Marszał-Wiśniewska, prof. Włodzimierz Oniszczenko
 • Seria:
  Dissertationes
 • Sposób cytowania:

  Fronczyk, K. (2012). Rola dojrzewania biologicznego oraz czynników psychospołecznych w kształtowaniu się chronotypu. Warszawa: Liberi Libri.

 • Autor:
  Włodzimierz Strus
 • Recenzenci:
  prof. Janusz Trempała, prof. Andrzej Jakubik
 • Seria:
  Dissertationes
 • Sposób cytowania:

  Strus, W. (2012). Dojrzałość emocjonalna a funkcjonowanie moralne. Warszawa: Liberi Libri.