Rytuały rodzinne z perspektywy młodych dorosłych

Rytuały rodzinne z perspektywy młodych dorosłych. Doświadczenie i funkcje psychologiczne

Autorzy: Anna Lipska
Recenzenci: Elżbieta Dryll, Hanna Liberska
Sposób cytowania:

Lipska, A. (2020). Rytuały rodzinne z perspektywy młodych dorosłych. Doświadczenie i funkcje psychologiczne. Warszawa: Liberi Libri. https://doi.org/10.47943/lib.9788363487454

Kategorie: Psychologia, Książki

Anna Lipska ukończyła studia psychologiczne oraz filozoficzne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W 2016 roku na tej samej uczelni uzyskała tytuł doktora nauk społecznych w zakresie psychologii. Jej zainteresowania badawcze łączą teorię i praktykę. Te pierwsze są związane z rytuałami rodzinnymi, metodami narracyjnymi oraz strukturą temperamentu dzieci. Te drugie dotyczą wspomagania i terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, szczególnie ze spektrum autyzmu. Jest specjalistą opracowującym materiały postdiagnostyczne w projekcie „Opracowanie i upowszechnianie narzędzi diagnostycznych wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną” (POWR.02.10.00-00-9003/17; POWR.02.10.00-00-9004/17).