Znaczenie inteligencji emocjonalnej w funkcjonowaniu człowieka

Znaczenie inteligencji emocjonalnej w funkcjonowaniu człowieka

Autorzy: Anna Matczak, Katarzyna A. Knopp
Recenzenci: Maria Ledzińska
Sposób cytowania:

Matczak, A., Knopp, K. A. (2013). Znaczenie inteligencji emocjonalnej w funkcjonowaniu człowieka. Warszawa: Liberi Libri.

Kategorie: Psychologia, Książki

Anna Matczak – profesor zwyczajny w Instytucie Psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, emerytowany profesor Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik merytoryczny Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. W pracy naukowej i dydaktycznej zajmuje się od wielu lat psychologią różnic indywidualnych, zwłaszcza problematyką diagnozy intelektu. Prowadzi badania nad stylami poznawczymi, kompetencjami społecznymi i inteligencją emocjonalną. Kierowała pracami doktorskimi i licznymi pracami magisterskimi z tego zakresu. Jest autorką wielu narzędzi psychologicznych – testów i kwestionariuszy, stosowanych zarówno w badaniach naukowych, jak i w praktyce psychologicznej.

Katarzyna A. Knopp – adiunkt w Katedrze Psychologii Różnic Indywidualnych Instytutu Psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na uwarunkowaniach oraz znaczeniu inteligencji emocjonalnej i inteligencji społecznej w funkcjonowaniu człowieka, a także na możliwościach rozwijania kompetencji społeczno-emocjonalnych dzieci poprzez celowe oddziaływania psychoedukacyjne. Obecnie prowadzi badania nad strukturą i zmianami rozwojowymi w zakresie wiedzy emocjonalnej u dzieci w wieku wczesnoszkolnym.